סיירת הטרמיטים

כולנו שמענו סיפורים על מושבות טרמיטים רבות הממוקמות בתוך עצים ומתחת לפני הקרקע. אותן מושבות הולכות ומתרחבות עד אשר הן מגיעות לגודל מספיק המאפשר להן ליזום פלישת טרמיטים לביתכם וגינתכם בחיפוש אחר מזון העשוי עץ במטרה להשביע את רעבונה של מלכת טרמיטים הנמצאת בתהליכי הפריה שוטפים במושבה. לאחר שסימנה מלכת הטרמיטים את מקום המושבה שלה היא מקיימת מספר רב של זיווגים עם מלך הטרמיטים ונעזרת בשירותם של טרמיטים מסוג פעולים אשר נועדו לשרת את צרכי המושבה ובראש ובראשונה אותה, המלכה, על ידי הרחבת בניית מושבת הטרמיטים, הספקת מזון למושבה, דאגה לתהליך ההפריה של המלכה הכוללת טיפול בביצים המופרות וכדומה.

הדברת חדקונית הדקל החברה  להדברה חדקונית הדקל

כמובן שמערכת מוגדרת והיררכית זו לא תוכל לפעול בבטחה ולהיות ממוקדת במטרותיה ללא תחושת ביטחון. אותה תחושת ביטחון מושגת על ידי טרמיטים המכונים "טרמיטים חיילים". אותם חיילים מהווים בממוצע כ- 10 אחוזים מכלל הצאצאים שמולידה המלכה. מבחינה חיצונית טרמיטים חיילים מאופיינים בגודל ראש גדול יותר משאר הטרמיטים ולסתות מפותחות יותר. תפקידם העיקרי של חיילי הטרמיטים הוא להגן על המושבה מפלישתם של זרים כגון: טרמיטים מסוג או ממושבה אחרת, פלישת נמלים ושאר אורחים לא רצויים המהווים איום על מעמדה של מלכת הטרמיטים ומכך באופן ישיר על המושבה כולה. ניתן להיווכח כי תפקידם של הטרמיטים החיילים הינו חיוני וחשוב להתפתחותה של מושבת טרמיטים וכי בלעדיהם תהיה אותה מושבה פרוצה ומזמינה לסכנות מבחוץ.

מושבת טרמיטים הכוללת בתוכה את הטרמיטים העומדים בראש ההיררכיה- המלך והמלכה ולאחר מכן את הטרמיטים הפועלים והחיילים, ניתנת להדברה וסילוק מאזור מגוריכם. בטרם תחוו פלישת טרמיטים לביתכם מומלץ להזמין מדביר מקצועי ומוסמך אשר ינקוט במספר טיפולים המוגדרים כטיפולי מנע אשר נועדו למנוע פלישה עתידית של אותם מזיקים לביתכם. במידה ונתגלו סימני פלישה או מחייה של טרמיטים באזורכם יש להתקשר באופן מיידי למדביר טרמיטים בעל ניסיון במטרה להשמיד את מושבת הטרמיטים הממוקמת מתחת לביתכם או בעץ בגינתכם. הדברה זו כוללת שימוש בחומרים מסוכנים ולכן תבוצע אך ורק על ידי בעלי מקצוע שהוכשרו לעניין, זכרו כי אחריותכם לדאוג לבית נקי מטרמיטים.